Klachtencommissie

Met ingang van 1 januari 2017 is De Beeldend Therapeut aangesloten bij het NIBIG. Dit is in het kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voorheen werd de klachtencommissie door de Federatie Vaktherapeutrische Beroepen (FVB) geregeld.

 

Heb je een klacht?, dan kun je op de website van het NIBIG nalezen hoe je kunt handelen. Ik ben lid onder NIBIG nummer 526956.