Tarieven 2017

Een consult duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Binnen de praktijk bestaan de volgende consulten:

 

Consulten met vrijstelling van het 21% btw-tarief

Consult oriëntatiegesprek - 30 minuten; gratis

Consult individueel volwassenen; € 80,80

Consult individueel kind & jeugd tot 18 jaar; € 80,80 (via PGB*)

Consult per mail, skype of telefoon; € 1,35 per minuut, of een gedeelte hiervan

Consult gezinstherapie; € 112,50 per gezin (max. 4 personen) 

Gedelegeerde behandeling middels samenwerking hoofdbehandelaar of instelling € 80,80

Niet nagekomen afspraak; € 80,80

 

Consulten met het 21% btw-tarief

Consult relatietherapie; € 112,50 per duo exclusief 21% BTW

Life- en/of business coaching; € 80,80 exclusief 21% BTW

Training, team-building, lezing of gastcollege; tarief op aanvraag exclusief 21% BTW

Onderzoek naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak op verzoek van het OM of rechter; tarief op aanvraag exclusief 21% BTW

 

Tarieven 2018 - Consulten met vrijstelling van het 21% btw-tarief

Consult oriëntatiegesprek - 30 minuten; gratis

Consult individueel volwassenen; € 81,85

Consult individueel kind & jeugd tot 18 jaar; € 81,85 (via PGB*)

Consult per mail, skype of telefoon; € 1,36 per minuut

Consult gezinstherapie; € 114,00 per gezin 

Consult relatietherapie; € 114,00 per duo 

Gedelegeerde behandeling middels samenwerking hoofdbehandelaar of instelling € 81,85

Niet nagekomen afspraak; € 81,85

 

Consulten met het 21% btw-tarief

Life- en/of business coaching; € 81,85 exclusief 21% BTW

Training, team-building, lezing of gastcollege; tarief op aanvraag exclusief 21% BTW

Onderzoek naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak op verzoek van het OM of rechter; tarief op aanvraag exclusief 21% BTW

 

* Voor geïndiceerde zorg volgens Wet Jeugdzorg tot 18 jaar geeft het CJG, het Jeugdteam, kinderarts een indicatie af. Van belang is niet de verwijsbrief van de huisarts, maar het indicatiebesluit voor de toegewezen zorg. Met deze indicatie kan, door de ouders/verzorgers, in hun gemeente een PGB worden aangevraagd. Dit Persoonsgebonden Budget (PGB) kan ingezet worden voor behandeling middels gz-vaktherapie. Zie hier de Informatiekaart over PGB. Zie hier de brief van het ministerie VWS over PGB en gz-vaktherapie.

 

Zorgverzekeraars vergoeden deels individuele vaktherapie, zie het overzicht. De Beeldend Therapeut is een GZ-vaktherapeut en daarom lid van de FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

 

Behandeling uitsluitend volgens afspraak.

Bij verhindering dienen consulten minimaal 24 uur van te voren te zijn afgezegd, anders wordt 100% van de voor jouw gereserveerde sessietijd in rekening gebracht.

Genoemde tarieven zijn exclusief mogelijke reiskosten.

Tarieven worden vooraf bekend gemaakt en zijn onderhevig aan inflatiecorrectie.

 

Vaktherapie voor volwassenen wordt deels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, en komt dus niet ten laste van het wettelijk vastgesteld eigen risico

 

Via Wet langdurige zorg en WMO zijn ook vergoedingsmogelijkheden, informeer bij uw gemeente.

Indien gz-vaktherapie als gedelegeerde behandeling middels samenwerking (vrijgevestigde) hoofdbehandelaar/instelling wordt aangemerkt, dan wordt de vaktherapeutische behandeling vanuit het DBC betaald.