Beeldende therapie

Creatieve therapie is de oude verzamelnaam voor wat tegenwoordig vaktherapie heet. Binnen vaktherapie bestaan een zevental specialismen, elk met een eigen beroepsvereniging.

 

Behandelgebied

 

Kwaliteit

Een zelfstandig gevestigd vaktherapeut, beeldend therapeut, onderwerpt zich aan strenge eisen:

Uitgebreide informatie over kwaliteit en vaktherapie, beeldende therapie is inzichtelijk.