Verwijzers

Een patiënt die in behandeling wil bij een vaktherapeut; beeldend therapeut, kan zichzelf rechtstreeks aanmelden bij De Beeldend Therapeut. Een verwijsbrief is niet nodig. 

 

Als verwijzer (huisarts, POH-er, psychiater, SPV-er, psycholoog, maatschappelijk medewerker, rehablitatief medewerker, RIBW- medewerker, FACT Team, e.d.)  kun je ook doorverwijzen aan De Beeldend Therapeut met het verwijsformulier.

 

Speciaal voor verwijzers is een informatiefolder over vaktherapie ontwikkeld. Vaktherapie valt onder overige psychologie. De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft gezamenlijk met GGZ Nederland een beroepsprofiel voor de GZ-Vaktherapeut opgesteld.

 

Zorginstituut Nederland geeft aan in haar onderzoek dat vaktherapieën als ondersteunde behandeling in de geneeskundige GGZ voldoen aan het criterium 'stand van de wetenschap en praktijk'. Collectief Vaktherapie Noord-Holland heeft een document ontwikkeld waarin de inbedding van vaktherapeutische zorg is beschreven.

 

Zorgstandaarden en generieke modules vaktherapie

Vaktherapeuten hebben zorgprogramma's, concrete behandelingen, geschreven, deze zijn geaccodeerd door Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Voor een overzicht van zorgstandaarden en generieke modules, verwijs ik naar de site van FVB. Op deze website tref je specifieke informatie over de generieke module vaktherapie, zoals een samenvattingskaart. Op thuisarts.nl is de generieke module vaktherapie ook te raadplegen.

 

Onderzoek

Het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieen initieert en publiceert onderzoeken en publicaties al meer dan 10 jaar. Mijn eigen onderzoek "Het effect van Expressietechnieken binnen Beeldende Therapie op schizofrene patiënten" heb ik als bachelor thesis uitgevoerd.

 

Kwaliteit

De Beeldend Therapeut is een kwalitatieve vaktherapeut en opgenomen in het Register Vaktherapie (voorheen SRVB). En voldoet aan alle opgelegde eisen door haar beroepsvereniging: