Werkgever

Als werkgever kun je doorverwijzen bij burn-out, overspannenheid, stressklachten, psychosociale arbeidsbelasting (PSA) of werkdruk. Er wordt dan een individueel coachingstraject opgestart voor je werknemer.

 

Als je als werkgever een groep wil veranderen dan is een opmaat training de beste optie. De training is gestoeld op de unieke vaktherapeutische methodiek, zodat gedragsverandering blijvend is.

 

Als therapeut kan ik deze veranderprocessen op twee manieren ondersteunen:

 

Het gaat altijd om een uniek en afgestemd programma, waarbij veiligheid, uitdaging, integriteit en verankering van de verandering een grote rol speelt. Deze genoemde waarden zullen het uitgangspunt zijn voor teamsessies, trainingen, coaching, persoonlijk verandertraject. Ook waar het gaat om PSA preventief of curatief aan te pakken.

 

Als GZ-vaktherapeut pas ik, naast de klassieke gesprekstechnieken, een ervaringgerichte methodiek toe die verankert bij je werknemer. Die ervaringsgerichtheid is zeer van belang. Zelf heb je tenslotte je vaardigheden geleerd doordat je ging doen, ervaren! 

 

Een zieke werknemer brengt veel kosten met zich mee én ook een aantal wetmatige plichten ten aanzien van een zieke medewerker. Vaak heeft de HR-afdeling hier beleid opgemaakt en heeft contact met arbodiensten, reintegratiebureaus, outplacementbureaus, etc., alles om je werknemer weer snel terug te krijgen op de werkvloer, om menslijk kapitaal en kennis binnen de organisatie te houden. Behoeden van langdurige uitval, als het gaat om psycho-sociale problematiek, burn-out, overspannenheid. Maar heel vaak betreft dit psychologische problematiek waar je als werkgever of HR manager geen invloed op hebt; men voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos. Kortom depressief. Zo kunnen problemen te maken hebben met partner, kinderen, scheiding, samengesteld gezin, familie, buren, collega of baas. Depressie komt zeer veel voor en de economische gevolgen zijn hoog mits de klachten niet behandeld worden. Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdige interventie op depressief en overspannenheid een positieve uitwerking heeft.