Doorverwijzing patiënt

Voor veilige verwijzing zijn er drie mogelijkheden, zie de pagina verwijzers.