Beeldende therapie

Creatieve therapie is de oude verzamelnaam voor wat sinds 2006 vaktherapie heet. Binnen vaktherapie bestaan een zevental specialismen. Mijn specialisme is beeldende therapie. 

 

Beeldende therapie behandelgebied

Beeldende therapie wordt als 60 jaar ingezet als psychologische hulp binnen instellingen en privépraktijken.

 

:

 

Lees hier over de zorgstandaarden vaktherapie.