Beeldende therapie

Creatieve therapie is de oude verzamelnaam voor wat sinds 2006 vaktherapie heet. Binnen vaktherapie bestaan een zevental specialismen. Mijn specialisme is beeldende therapie. 

 

Behandelgebied

: