Indicaties

Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met een psychosociale problematiek of een psychiatrische stoornis zoals:

 

Vaktherapeuten bieden niet alleen individuele behandeling (kinderen, adolescenten, volwassenen), maar ook behandeling aan groepen, echtparen en gezinnen. Vaktherapie kan onderdeel zijn van een multidisciplinaire behandeling van psyische - en psychologische klachten:

ADHD, angstklachten, burn-out, communicatieproblemen, werkdruk, stress, overspannenheid, depressie, dwangklachten, eetstoornissen, relatieproblematiek, onzekerheid, faalangst, pesten, verliesverwerking, agressie, spanningsklachten, traumatische ervaringen, ptss, negatief zelfbeeld, gedragsproblematiek,  rouwverwerking, concentratieproblemen, seksueel misbruik, chronische pijn, somberheid, persoonlijkheidproblematiek, geremdheid, fusiegezin, gezinsproblematiek, scheiding, rationaliseren, identiteitsproblematiek, grenzeloosheid. 

 

angst verwerken basisschool kind

boosheid uiten

conflict verwerking

 

 

 

 

 

 

 

Kijk hier voor contra-indicaties.