Interventies vaktherapie

 

In de databank interventies vaktherapie zijn vaktherapeutische interventies beschreven. Verwijzers en clienten krijgen beter inzicht wat de vaktherapeutische behandeling bewerkstelligt bij angst, jeugdhulp, stress, burn out, faalangst, pesten op school, depressie, herstel autonomie,  scheiding, ASS,  misbruik, etc.

 

Zie ook de clientervaringen over de behandeling met vaktherapie.