Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij jouw  therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

 

Uitgangspunt is dat jouw probleem of jouw (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op jouw problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken. (Bron: NVRG).

 

Wat kan systeemtherapie voor mij betekenen?

Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huislijk geweld, en lichamelijke aandoeningen. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij jouw therapie kan voorkomen worden dat de problemen groter worden. (Bron: NVRG).

 

Vanuit mijn basis methodiek: vaktherapie, zal ik daar waar nodig schematherapeutische en/of systeemtherapeutische methodiek inzetten.  Ik vind het gebruikelijk om dit samen met jou als cliënt af te stemmen. Zie mijn CV voor rmeer informatie; ook over de opleiding systeemtherapeutisch werker

 

Richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen

Deze richtlijn gaat over kinderen en jongeren van wie de ouders uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. Onderzoek laat zien dat deze groep meer problemen heeft dan kinderen en jongeren uit intacte gezinnen. In deze richtlijn worden de gevolgen, interventies en mogelijkheden voor samenwerking behandeld. 

 

Samenwerkingsovereenkomst

Richtlijnen voor systemen en hun kinderen die gehanteerd worden in de praktijk De Beeldend Therapeut kun je hier na lezen in de samenwerkingsovereenkomst voor KInd & Jeugd.

 

Korte film over systeemtherapie - begrippen

 

Esther Perel filmpje

 

Peter Rober over stilte, innerlijke dialoog, familiegeheimen.

 

Ouders en houding bij eetstoornissen zoals bv anorexia

 

 

Lees hier meer over EFT relatietherapie.