Systeemtherapeutisch werker

Sinds 2019 volg ik een opleiding tot Schematherapeutisch Werker. Tijdens deze studie ben ik als LIO lid opgenomen in het Register Systeemtherapie (NVRG). Naast het huidige studietraject, volg ik groepssupervisie, specifiek bedoelt voor de Systeemtherapeutisch Werker. Zodra dit traject in het najaar is voltooid zal ik indidviduele supervisie volgen teneinde om als volwaardig lid geregistreerd te kunnen worden in het NVRG kwaliteitsregister.

 

De NVRG is het kwaliteitsregister en beroepsvereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers.

 

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij jouw  therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

 

Uitgangspunt is dat jouw probleem of jouw  (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op jouw problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken. (Bron: NVRG).

 

Wat kan systeemtherapie voor mij betekenen?

Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij relatie- en gezinsproblemen, psychische problemen en klachten, huislijk geweld, en lichamelijke aandoeningen. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij jouw therapie kan voorkomen worden dat de problemen groter worden. (Bron: NVRG).

 

Vanuit mijn vakmanschap als vaktherapeut zal ik daar waar nodig, tijdens jouw therapie, schematherapeutische en/of systeemtherapeutische methodiek inzetten.  Ik vind het gebruikelijk om dit samen in overleg met jou als cliënt af te stemmen.

 

 

Esther Perel over systeemtherapie

https://www.youtube.com/watch?v=hzEYuiBvBvM&vl=nl

 

 


Zie mijn CV voor rmeer informatie; ook over de opleiding systeemtherapeutisch werker.

ysteemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.