Zorgstandaarden Vaktherapie

Vaktherapeuten hebben zorgprogramma's, concrete behandelingen, geschreven, deze zijn geaccodeerd door Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Voor een overzicht van zorgstandaarden en generieke modules, verwijs ik naar de site van FVB. 

 

 

Lees hier over de Generieke Module Vaktherapie.