Onderzoek vaktherapie

 

Lectoraat

Het KenVak, Kenninskring Kennisontwikkeling & Vaktherapieen, onder leiding van lector Dr. Susan van Hooren. Het is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht, ArtEZ Hogeschool en Stenden Hogeschool. KenVaK heeft als doel om door middel van onderzoek de ‘body of knowledge’ van de vaktherapieën te ontwikkelen. 

 

Lectoraat Stenden, onder leiding van lector Dr. Marinus Spreen, publiceert op het gebied van Arts Therapies.

 

Beschrijving interventies vaktherapie

Op de website interventies vaktherapie worden de vaktherapeutische invententie beschrijven.

 

Onderzoek

* Kwalitatief onderzoek vaktherapie geeft inzicht hoe de geestelijke gezondheid can cliënten wordt vastgesteld n.a.v. observatie werkstukken, om zo behandelingsdoelen vast te stellen passend bij individuele behoeften en mogelijkheden. 

Effect beeldende therapie, vaktherapie, meetbaar maken; een artikel in ScieneGuide

* Promotieonderzoek Beeldende Therapie effectief bij Persoonlijkheidsprobelematiek

* Development of an art-therapy intervention for patients with personality disorders: an intervention mapping study

* Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft van een eigen onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van vaktherapie bij kinderen en jeugdigen gepubliceerd.

* Overzicht van onderzoeken vaktherapie door het KenVak/ lecoraat

Onderzoek Vaktherapie in de JJ en Gesloten Jeugdzorg

Onderzoek Vaktherapie Noord Holland

* Producttyperingen vaktherapeuten voor het programma stemmingsstoornissen, Trimbos Instituut

* Het onderzoek Vaktherapie is door de HBO raad gekozen tot beste Praktijkgericht onderzoek van het jaar 2011

* Onderzoek Meetinstrumenten in de beeldend therapeutische praktijk, samenvatting inventariserend onderzoek naar meetinstrumenten

* Scripties van HBO studenten & artikelen over vaktherapie in de media; een overzicht.

Behandelrichtlijn Schizofrenie aangepast naar nieuwe wetenschappelijk inzichten

* Onderzoek Rijksuniversiteit van Groningen Vaktherapie in Noord Nederland

* Master Scriptie Universiteit Gent Het perspectief van hulpverleners op Beeldende Therapie bij depressieve stoornissen

* Zorginstituut Nederland geeft aan in haar onderzoek dat vaktherapieën als ondersteunde behandeling in de geneeskundige GGZ voldoen aan het criterium 'stand van de wetenschap en praktijk'.

 

Film met uitleg over het onderzoek Vaktherapie met Justitiële Jongeren, succesvolle vaktherapeutische interventies bij criminele jongeren.