Geschiedenis en vaktherapie

Vaktherapie kent inmiddels een lange behandelgeschiedenis in Nederland, en internationaal. Voor 2006 werd vaktherapie, creatieve therapie genoemd. In Nederland vindt  in 1958 de introductie plaats van creatieve therapie in St. Willibrordusstichting te Heiloo, door Dr. M.L.J. Vaessen.

 

Vaktherapie bestaat dus al bijna 60 jaar in Nederland. Vaktherapie is al ouder dan de weg naar Rome. De heer Hans van Keken heeft hier een literatuurstudie aan gewijd. Zie hiertoe het werk: "Over de oorsprong van het gebruik van muziek, drama en beeldende expressievormen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn".

 

Ontstaan naam vaktherapie

Invloed van kunst op het welzijn van de mens van
nu en door de eeuwen heen
Wat is het doel van kunst? Is er een therapeutisch
effect door naar kunst te kijken, het te maken of
het te beleven?

Wijlen mevrouw dr. Els Borst is de minister geweest die het nieuwe beroepenschema GGz in 2001 aan de kamer heeft aangeboden. De termen vaktherapie en vaktherapeut komen echter van Prof. Giel Hutschemaekers naar aanleiding van zijn onderzoek:

Hutschemaekers, G., & Neijmeijer, L. (1998).

Beroepen in beweging.  Professionalisering en grenzen van een multidisciplinaire ggz.

Utrecht/Houten: Trimbos-instituut/Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Deze termen zijn overgenomen door het CONO. Daarbij zijn tevens de CONO Kamer PMT en de CONO Kamer Creatief Therapeuten samengevoegd tot één Kamer Vaktherapeuten. Dit heeft weer de basis gelegd voor het ontstaan van de FVB  in 2006.

 

 

Lees hier over schematherapie en vaktherapie.