Online beeldende therapie

Als je bij de Beeldend Therapeut in therapie bent, dan werk ik graag met huiswerkopdrachten, blended care. Afhankelijk wat je nodig hebt en wat binnen jouw leerproces past zal ik je suggesties doen.

De opdrachten bespreken we tijdens het beeldbellen, via b.v. Zoom, MS Teams, Whereby of Jitsi. Hieronder geef ik een opsomming van mogelijke blended care opdrachten. Deze lijst is nu nog beperkt, aanvullingen doe ik via een persoonlijk e-mailbericht. Of tijdens het beeldbellen met het delen van een scherm.

 

Psycho-educatie online therapie

 

Kleurplaten

We bespreken van te voren wat de doelstelling is met het inkleuren van de kleurplaten. Dus hoe je om gaat met het materiaal, is afhankelijk van je doelstelling.

 

Movimaker

Vastleggen van een voor jou belangrijk onderwerp in  een programma, waarin je met foto's en films jouw performance kunt maken

 

Collagetechniek

 

Dagboeken

 

Schematherapie

 

Systeemtherapie

 

Emotieregulatie

 

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT richt zich nadrukkelijk niet op het verminderen van de pijn of de stress, of op het veranderen van de frequentie en/of inhoud van disfunctionele gedachten.