Therapeut en registraties

Patricia Aarts - Beeldend Therapeut

Als therapeut maak ik graag het verschil door het leveren van maatwerk. Binnen het oplossen van je hulpvraag pas ik daarom verschillende methodieken toe; vaktherapie, schematherapie, systeemtherapie en NLP.

 

GZ-Vaktherapeut

Ik ben geregistreerd FVB gz-vaktherapeut met de specialisatie beeldende therapie, GGZ expertise in verslavingszorg, rehabilitatie, forensische psychologische zorg, psychopathologische zorg en psychosociale zorg.  Als vaktherapeut ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT). Deze vormt op haar beurt een onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). In het Register Vaktherapie zijn alle gz-vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Deze FVB-vaktherapeuten voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep vaktherapeuten zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening gz-vaktherapie. Een geregistreerd gz-vaktherapeut is vakbekwaam omdat deze zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie op het gebied van vaktherapie. In dit FVB Register Vaktherapie sta ik vermeld onder nummer 4832.

 

 

 

 

Schematherapeutisch werker

In oktober 2016 heb ik de basis- en de gevorderde schematherapie opleiding voltooid: Schematherapy Advanced Level. Ik heb mijn schematherapie scholing doorlopen bij schematherapeuten Hannie van Genderen en Remco van der Wijngaart. Sindien heb ik behandelervaring met de inzet van schematherapeutische interventies en maak ik onderdeel uit van een actieve schematherapie intervisiegroep. Ik ben opgenomen in het Register Schematherapie (Vst) onder nummer 197233. Mijn eerste supervisietraject is eind 2020 afgerond bij Jenny Broersen (supervisor schematherapie en schrijfster over schematherapie).  Eind 2021 vervolg ik het laatste supervisietraject schematherapie, en zal ik senior zijn in het Register Schematherapie.  Als schematherapeutisch werker volg je dezelfde opleiding als een schematherapeut. De experiëntiële (ervaringsgerichte) methodiek wat schematherapie is, sluit naadloos aan bij gz-vaktherapie.

 

 

 

 

 

 

Systeemtherapeutische werker

In 2019 volgde ik de opleiding systeemtherapeutrisch werker. Na afronding van dit leertraject behandel ik cliënten met interventies vanuit de systeemtherapie. Denk hierbij aan gezinnen, echtparen, teams en directe collega's. Mijn supervsietraject heb ik afgerond bij Saskia van Deursen, kinderpsychiater. Ik ben opgenomen in het Register Systeemtherapie (NVRG) onder nummer 14183. Systeemtherapeutisch behandelen is ingebed in het vaktherapeutisch behandelen en heeft vele raakvlakken. Systeemtherapie sluit mooi aan bij vaktherapie vanwege het ervaringsgericht (experiëntieel) behandelen.

 

 

 

 

 

Rijnlijnen gz-vaktherapeut

Een zelfstandig gevestigd gz-vaktherapeuteut is gehouden aan de richtlijnen, opgesteld door de FVB. 

 

Beroepscode vaktherapeut

Professies binnen de gezondheidszorg verbinden de uitoefening van het beroep aan bepaalde normen en waarden, die worden geformaliseerd in een zogenaamde beroepscode. De door een beroepsorganisatie geformuleerde gedragsregels gelden als toetsingsnorm voor het handelen van bij de beroepsorganisatie aangesloten beroepsbeoefenaren. 

 

Gelieerde ondernemingen

Sinds 2013 ben ik praktijkhouder van privépraktijk De Beeldend Therapeut. Intiatiefnemer en bestuurder (2018 - 2021) van Coöperatie Collectief Vaktherapie Noord-Holland U.A. En oprichter sinds 2018 van Mental Capital, consultancy, coaching en training  op het gebied van gedragsverandering voor de zakelijke markt.

 

Reviews cliënten

Cliënten schrijven reviews over hun behandelervaring

 

Extra specialisaties

Extra opgeleid ben ik tot rouw- en verlieswerker en NLP practitioner 

 

Lees hier informatie over vaktherapie voor verwijzers.