Contra-indicaties

De volgende contra-indicaties spelen een rol in de psychologische vaktherpeutische behandeling:

 

* Binnen vaktherapie (voorheen creatieve therapie) wordt met medium, het dramaspel, muziekinstrumenten/geluidsoverdracht of het beeldend/creatieve materiaal bedoeld, afhankelijk van welke therapie wordt ingezet bij de psychologische hulpvraag. Bij psychologische hulpverlening door middel van beeldende therapie is het medium een creatief materiaal. Bijvoorbeeld: klei, verf, potlood, stof, ijzerdraad, steen, etc, etc.

 

Kijk hier voor duidelijke uitleg bij  jeugdhulp