psychologische hulp purmerend

Contra-indicaties

De volgende contra-indicaties spelen in de psychologische hulpvraag bij de vaktherpeutische behandeling, beeldende therapie een rol:


1. De aanwezigheid van actuele ernstige as-I stoornis.

2. De vraag om, of de indicatie voor, medicamenteus ingrijpen.

3. Onvoldoende motivatie.

4. Cliënten met schizofrenie en/of een actieve psychose zijn niet geschikt voor vaktherapie, beeldende therapie. Deze groep clienten kan het verschil tussen spel en werkelijkheid verliezen.

5. Als een cliënt suïcidaal is.

6. Als een cliënt door fysieke beperkingen niet in staat is met het medium* te werken.

 

* Binnen vaktherapie (voorheen creatieve therapie) wordt met medium, het dramaspel, muziekinstrumenten/geluidsoverdracht of het beeldend/creatieve materiaal bedoeld, afhankelijk van welke therapie wordt ingezet bij de psychologische hulpvraag. Bij psychologische of psychiatrische hulpverlening door middel van beeldende therapie is het medium een creatief materiaal. Bijvoorbeeld: klei, verf, potlood, stof, ijzerdraad, steen, etc, etc.

 

Kijk hier voor duidelijke uitleg bij  jeugdhulp