Klachten

Als vrijgevestigde vaktherapeut ben ik lid van één van de aangesloten beroepsverenigingen (NVBT) van FVB. Indien uw klacht gaat over geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Jeugdzorg of geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg kunt u gebruik maken van de FVB-klachtenregeling. Stuur een mail of een brief naar FVB, Fivelingo 253, 3524 BN  UTRECHT met contactgegevens, een omschrijving van de klacht inclusief plaats en tijdstip en therapeutgegevens waar het om gaat.

 

In andere gevallen geldt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. De Beeldend Therapeut is aangesloten bij het NIBIG. Dit is in het kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Heb je een klacht?, dan kun je op de website van het NIBIG nalezen hoe je kunt handelen. Ik ben lid onder NIBIG nummer 526956.

 

Kijk hier welke vragenlijsten en formulieren De Beeldend Therapeut gebruikt.