Depressie therapie

Depressie is een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Depressie heeft diverse psychische en fysieke symptomen. Tegenwoordig wordt er ook van een depressie epidemie gesproken. Van een depressie is sprake als er gedurende minimaal twee weken ten minste vijf verschillende depressie symptomen aanwezig zijn, waarbij in ieder geval sprake is van een sombere stemming of verlies van interesse of plezier. Deze depressie symptomen kunnen zo ernstig zijn, dat ze het dagelijks functioneren in belangrijke mate beperken en/of verhinderen. In Nederland lijden ongeveer 850.000 mensen aan depressie. Zembla heeft i.s.m. mevrouw Dehue een documentaire over depressie gemaakt. Uit recente cijfers blijkt dat één op de vijftien jongeren, pubers, jong volwassen lijdt aan een depressie.  


Depressie kenmerken

Als je aan een depressie lijdt kun je de volgende kenmerken herkennen: een sombere, neerslachtige stemming, gevoel van leegheid, verlies van interesse, niet meer blij kunnen zijn, schuldgevoelens, gevoel van waardeloosheid, slaapstoornissen, weinig energie, vermoeidheid, verminderde eetlust, gewichtsverandering, onrust, besluitenloosheid, korte concentratieboog, nervositeit, etc.  In de animatiefilm over depressie worden de specifieke kenmerken van een depressie heel duidelijk weergegeven.

 

Depressie behandeling

Trimbos Instituut heeft beeldende therapie opgenomen in de GGZ-richtlijnen om depressie te behandelen.  Als je zelf het idee heb dat je aan depressie lijdt is het verstandig om je huisarts te raadplegen, mogelijk dat medicatie je tijdelijk kan ondersteunen tijdens je depressieve periode. Beeldende therapie wordt in mijn privepraktijk ingezet als interventie om depressie te behandelen. De interventie welke ik  o.m. als beeldend therapeut inzet bij depressie is gebaseerd op de positieve psychologie theorie van de psycholoog Seligman. Positieve psychologie is effectief bij depressie.

 

Elementen depressie behandeling

 

Mijn cliënten schrijven zelf over hun depressie behandeling ervaring.

 

Bekijk hier Eetstoornis therapie