Stress therapie

Gelukkige mensen hebben meer zelfvertrouwen en zij hebben vaker het gevoel dat zij het eigen lot kunnen controleren. Zij ervaren minder stress en hebben met andere woorden een "interne locus of control". Dit is één van de meest robuuste bevindingen van het onderzoek naar geluk. De afwezigheid van een redelijke grip op het eigen leven kan zelfs leiden tot lichamelijke ziekten. Dit is gebleken bij het onderzoek naar stress - al beschreven als de toekomstige volksziekte nummer één. Stress kan gedefinieerd worden als een proces waarin eisen vanuit de omgeving en de persoon, zelfs het bestaan, of het welbevinden van een individu bedreigen en waarin het individu onvoldoende mogelijkheden heeft om deze bedreiging te hanteren. (Bron: Bergsma, 1995, Emoties en kwaliteit van bestaan. Een psychologische theorie over de kwaliteit van het bestaan. p 196)

 

Stress & lichamelijke klachten

Als stress je belemmert in het daglijks leven of als stress geluk in de weg staat.  Dan kan beeldende therapie heel specifiek ingaan op jouw hulpvraag om stress te lijf te gaan. Stress is een ongezond gegeven. Onderzoek wijst uit dat stress, werkstress, werkdruk kan leiden tot lichamelijke klachten. Reden te meer om je stressklachten (werkstress, werkdruk) aan te pakken. 

 

Stress & psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Werkstress wordt ook psychosociale arbeidsbelasting genoemd (PSA). Psychosociale arbeidsbelasting kan burn-out en depressie veroorzaken. Het is niet voor niets dat Asscher in zijn beleid psychosociale arbeidsbelasting voorrang geeft. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk (werkstress) te voorkomen. Maar werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. De beeldend therapeut werkt samen met werkgevers om werknemers te behandelen met burn-out, werkstress & werkdruk. Waarbij zeker het aanvoelen & het aangeven van grenzen een belangrijk onderdeel is.

 

Elementen behandeling stress

 

Bekijk hier de Relatie therapie