Persoonlijkheidsproblematiek

Vaktherapie Beeldend is effectief bij behandeling van persoonlijkheidsproblematiek cluster B/C. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben veel problemen op verschillende levensgebieden zoals relaties of werk met ook maatschappelijke gevolgen. Zij volgen meestal jarenlang behandeling en beeldende therapie maakt daar vaak deel van uit.

 

Een variatie aan onderzoeksmethoden, waaronder een RCT met een controlegroep, toont aan dat het voor cliënten gaat om de volgende gunstige effecten van beeldende therapie:

• Vermindering van algemeen psychisch disfunctioneren en specifieke symptomen van persoonlijkheidsstoornissen – impulsiviteit, onthechtheid, kwetsbaarheid en (zelf)bestraffend gedrag.

• Bevordering van positieve emoties en gedragingen – aangename gevoelens, spontaniteit en zelfregulatie- en versterking van welbevinden.

• Makkelijker accepteren van onaangename innerlijke gedachten, gevoelens en fysieke sensaties.

 

Het is voor de geestelijke gezondheidszorg raadzaam deze vorm van behandeling vaker aan te bieden. Zeker met het oog op het behalen van goede resultaten in een korte tijd. Beeldende therapie biedt een directe, ervaringsgerichte therapeutische ingang om contact te kunnen leggen met de cliënt en diens problemen. Hierbij maakt de beeldend therapeut gebruik van de kwaliteiten van beeldende materialen, het beeldend proces en het beeldend werkstuk. Beeldende therapie komt naar voren als goed passend bij en aansluitend op de kernproblemen van cliënten met persoonlijkheidsstoornissen, het biedt een specifieke weg naar meer bewust zijn van emoties en draagt bij aan constructieve emotieregulatie. Bron: RCT onderzoek Suzanne Haeyen.

 

Bekijk hier PTSS therapie