Rouwverwerking

Rouwverwerking is altijd aan de orde als je een dierbare verliest. Bij normale rouwverwerking lukt het iemand om zijn/haar rouw te verwerken in zijn eigen sociale omgeving. Familie, vrienden, kennissen, leerkrachten, docenten kunnen hierbij een grote rol spelen. Maak hierin eerste instantie ook goed gebruik van. Realiseer ook dat de pijn altijd blijft, maar hopelijk in hanteerdare vorm. Mocht je eigen sociale systeem je niet kunnen ondersteunen in je rouw, blijft de pijn bestaan zoals deze in het begin was, blijf je je eenzaam en alleen voelen? Dan is dit het moment dat je kunt overwegen om een rouwverwerkingtherapie te starten.

 

Rouw- en verlieswerker

Naast dat ik opgeleid ben tot het toepassen van beeldende therapie, systeemtherapie en schematherapie, ben ik ook opgeleid tot rouw- en verlieswerker. Hierdoor kan ik je goed ondersteunen in rouwverwerking. De Beeldend Therapeut komt samen met jou tot verdieping van jouw rouwverwerking. Dit houdt in dat het woord binnen de rouwverwerkingssessie niet altijd het belangrijkste is. Je verlies hoef je dan niet altijd te benoemen, hierdoor ontstaat een veilige buffer. Binnen deze rouwverwerkingstherapie gaat het vooral om het gevoel en het verstand in evenwicht te brengen volgens beeldend therapeutische methodiek in combinatie met de rouwverwerkingsmethode. Als rouw- en verliestherapeut hanteer ik het uitgangspunt dat je verlies niet kunt verwerken (want wil je echt een geliefde verwerken?). Maar je kunt toewerken naar het verlies, het gemis, een plek te geven in je nieuwe bestaan. Het is vorm van acceptatie.

 

Behandeling rouwverwerking

 

Clienten schrijven zelf hun reviews over hun rouwverwerking.

 

Bekijk hier Zelfbeeld therapie