Tarieven 2019

Een consult duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Binnen de praktijk bestaan de volgende consulten:

 

Consulten met vrijstelling van het 21% btw-tarief

Consult oriëntatiegesprek van 30 minuten; gratis en vrijblijvend

Consult individueel volwassenen; € 83,90

Consult individueel kind & jeugd tot 18 jaar; € 83,90 (via PGB*)

E-Consult per mailsessie, skype of telefoon; € 1,50 per minuut

Gedelegeerde behandeling middels samenwerking hoofdbehandelaar of instelling € 83,90

Niet nagekomen afspraak; € 83,90 (kostenloos afzeggen of verzetten binnen 24 uur voor het geplande consult)

 

Consulten met het 21% btw-tarief

Consult relatietherapie; € 118,00 per duo, exclusief 21% BTW

Consult gezinstherapie; € 118,00 per gezin, exclusief 21% BTW

Life- en/of business coaching; € 125,00 exclusief 21% BTW

Training, team-building, lezing of gastcollege; tarief op aanvraag exclusief 21% BTW

Onderzoek naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak op verzoek van het OM of rechter; tarief op aanvraag exclusief 21% BTW

 

* Voor geïndiceerde zorg volgens Wet Jeugdzorg tot 18 jaar geeft het CJG, het Jeugdteam of  een kinderarts een indicatie af. Van belang is niet de verwijsbrief van de huisarts, maar het indicatiebesluit voor de toegewezen zorg. Met deze indicatie kan, door de ouders/verzorgers, in hun gemeente een PGB worden aangevraagd. Dit Persoonsgebonden Budget (PGB) kan ingezet worden voor behandeling middels gz-vaktherapie. Zie hier de brief van het ministerie VWS over PGB en gz-vaktherapie.

 

Behandeling uitsluitend volgens afspraak.

Bij verhindering dienen consulten minimaal 24 uur van te voren te zijn afgezegd, anders wordt 100% van de voor jouw gereserveerde sessietijd in rekening gebracht.

Genoemde tarieven zijn exclusief mogelijke reiskosten.

Tarieven worden vooraf bekend gemaakt en zijn onderhevig aan inflatiecorrectie.

 

Vaktherapie voor volwassenen wordt deels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, en komt dus niet ten laste van het wettelijk vastgesteld eigen risico. Zie het overzicht.

 

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn ook vergoedingsmogelijkheden, informeer bij uw gemeente.

Indien gz-vaktherapie als gedelegeerde behandeling middels samenwerking (vrijgevestigde) hoofdbehandelaar/instelling wordt aangemerkt, dan wordt de vaktherapeutische behandeling vanuit het DBC worden betaald.