Tarieven 2019

Een consult duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Binnen de praktijk bestaan de volgende consulten:

 

Consulten met vrijstelling van het 21% btw-tarief

 

Consulten met het 21% btw-tarief - via Mental Capital

 

* Voor geïndiceerde zorg volgens Wet Jeugdhulpverlening tot 18 jaar geeft het CJG, het Jeugdteam of  een kinderarts een indicatie af. Van belang is niet de verwijsbrief van de huisarts, maar het indicatiebesluit voor de toegewezen zorg. Met deze indicatie kan, door de ouders/verzorgers, in hun gemeente een PGB worden aangevraagd. Dit Persoonsgebonden Budget (PGB) kan ingezet worden voor behandeling middels gz-vaktherapie. Zie hier de brief van het ministerie VWS over PGB en gz-vaktherapie.

 

 

Vaktherapie voor volwassenen wordt deels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, en komt dus niet ten laste van het wettelijk vastgesteld eigen risico. Zie het overzicht.

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn soms ook vergoedingsmogelijkheden, informeer bij uw gemeente.

Indien gz-vaktherapie als gedelegeerde behandeling middels samenwerking (vrijgevestigde) hoofdbehandelaar/instelling wordt aangemerkt, dan wordt de vaktherapeutische behandeling vanuit het DBC betaald.